Nowos icon

Recycling en
compliance

De batterijen- en accu-industrie heeft enorme ontwikkelingen doorgemaakt en in de afgelopen paar jaar zijn er verschillende innovatieve technologieën op de markt gekomen. Wij helpen u graag wegwijs te worden en maximale resultaten te behalen op dit continu veranderende speelveld. Wij bieden begeleiding bij zaken als registraties, logistiek, gegevensverzameling, recyclen, herbestemming en wettelijke verplichtingen. Onze dienstverlening is vooral gericht op recycling en compliance.

Refurbishing, herbestemming, recycling

We bieden ondersteuning bij het terugwinnen van waardevolle metalen en materialen voor hergebruik. We zijn gespecialiseerd in alle soorten batterijen en accu's.

Compliance

Wij adviseren en ondersteunen producenten en importeurs van batterijen en accu's. Met onze diensten helpen wij u te voldoen aan de Europese batterijenwetgeving en de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR).

NOWOS onderscheidt drie recyclingtypen:

1
1

Refurbishing

Het product wordt gerepareerd, zodat het opnieuw gebruikt kan worden. Zo neemt de vraag naar nieuwe grondstoffen af.

2
2

Herbestemmen

Het einde van de levensduur van een product, betekent vaak niet dat het niet meer gebruikt kan worden. Accu's van elektrische auto's die niet meer geschikt zijn voor gebruik op de weg, kunnen bijvoorbeeld vaak nog wél worden toegepast voor energieopslag in woningen.

3
3

Grondstoffen terugwinnen

Als een product niet gerepareerd kan worden of kan worden ingezet voor een ander doeleinde, kan het uit elkaar worden gehaald. Componenten die hier geschikt voor zijn, kunnen een tweede leven krijgen in een gerepareerde accu, of zelfs in een nieuw product. Van de componenten die niet hergebruikt kunnen worden, maken we waardevolle materialen en stoffen vrij om opnieuw als grondstof te dienen.

Zo beperken we afval tot een minimum!

Met onze expertise en ervaring in de (lithium-ion-)accu-industrie
biedt NOWOS een schat aan kennis over en toegang tot batterijen en accu’s van uiteenlopende technologieën.

NOWOS en Compliance

Advies, ondersteuning en diensten

De aanvullende Europese afvalwetgeving is erop gericht een duurzame omgang met grondstoffen te bevorderen. Om onze economie écht tot een circulaire economie te maken, is bovenop de Europese batterijenrichtlijn het principe van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) geïntroduceerd, met specifieke aanvullende verplichtingen voor producenten en importeurs van batterijen en accu's.

NOWOS adviseert en ondersteunt deze producenten en importeurs bij het naleven van het EPR-principe en de Europese batterijenrichtlijn.

Lees meer over onze oplossingen

NOWOS adviseert en ondersteunt producenten en importeurs van batterijen
en accu’s bij de naleving van het EPR-principe en de Europese batterijenrichtlijn, door:

  1. Geschikte inzamelnetwerken voor batterijen en accu’s op te zetten om te voldoen aan de inzamelings- en recyclingdoelstellingen;
  2. Consumenten en eindgebruikers te informeren over hun rol in het realiseren van een circulaire economie;
  3. Ervoor te zorgen dat de spelers hun financiële en organisatorische verantwoordelijkheid nemen voor de hele levensduur van de producten;
  4. Een doeltreffend monitoring- en nalevingskader te introduceren;
  5. Ondernemingen te helpen voldoen aan de jaarlijkse rapportageverplichting.

WILT U MEER WETEN?

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. Wij ontmoeten u graag!

Ons verhaal

Nu de wereldbevolking naar verwachting de 9 miljard mensen bereikt in 2030, is de circulaire economie niet meer weg te denken. De grondstoffen van onze planeet zijn eindig; onze toekomst is dus afhankelijk van een duurzaam hergebruik van wat we hebben. Dit kan onder meer door accu's en batterijen op een slimme manier een tweede leven of een nieuwe bestemming te geven - of ze te recyclen.

Onze missie is de circulaire economie werkelijkheid te laten worden. Daarom bieden we oplossingen voor alle accutechnologieën, aansluitend op uw behoeften. Onze kracht ligt in onze uitgebreide kennis en expertise op het gebied van lithium-ion-accu's en draagbare accu's. Samen kunnen we de meest uitdagende materialen en zelfs toekomstige technologieën zoals brandstofcellen aan.

NOWOS heeft strategische partnerships in de accu- en batterijensector, waardoor onze diensten de logische keuze zijn voor veel ondernemingen in Europa.

Lees alles over onze Corporate Goverance
Copyright 2021 © NOWOS